Velkommen som trener i Sparta Bragerøen IL! 

 • Flest mulig  – lengst mulig!

  

Verdier

Spa/Bra vil gi fotballglede for alle barn i nærmiljøet. Trivsel, likeverd, utvikling og tilhørighet er viktige verdier i vår klubb.

 • Du er barnas viktigste støttespiller!

 • Barnefotballen skal være åpen og inkluderende!

 • Husk at du som trener er en viktig rollemodell!

  

Som trenere i Spa/Bra får du:

 • En unik mulighet til å bli kjent med barna og deres familier i nærområdet.

 • Mulighet til å utvikle deg som trener og få formell trenerkompetanse på ulike nivåer.

 •  Trenere blir fritatt for andre dugnadsoppgaver.

 • Takknemlige barn og foreldre.

 • Du er en del av et trenerteam bestående av minimum 2 trenere og en lagleder.

 • Klubbens overtrekksdress (Se oversikt over lagets utstyrspakke i sportsplanen.)

 

Spa/Bra sine forventninger til treneren:

 • Ivareta klubbens verdier i trenerrollen og være en god rollemodell.

 • Alle trenere skal gjennomføre trener attesten (et 30 minutters e-kurs):  Link her 

 • Minst 1 voksen per 10. barn skal ha Grasrottrener kurs del 1 + 2 i regi av NIF Link til info.

 • Alle trenere skal levere politiattest.

 • Alle trenere skal lese gjennom Spa/Bras sportsplan/klubbmanual- ligger på nettsiden spabra.no

 • Delta på årlig trenerforum og gjennomføre foreldremøte for laget.

 

Kurs og kompetanse

Lagleder gir en tilbakemelding når du har gjennomført trenerattesten og på hvilke trenere som har tatt eller skal ta Grasrottreneren.

I samarbeid med Stoppen vil vi legge til rette for Barneidrettstreneren og  Grasrottrener kurs for trenere i Stoppen, Spa/Bra og Drammen Strong.
Det finnes flere muligheter for kurs og kompetansepåfyll. Meld ifra hvilke kurs du ønsker å ta til styret i god tid før kursstart.

Kurskalenderen til Buskerud fotballkrets

Kurskalenderen til Viken Idrettskrets

 

Politiattest

Alle trenere og lagledere som mangler politiattest vil motta et skjema som benyttes i elektronisk søknad av politiattesten. Info om politiattest.

 

Nettsider

Spa/Bra.no finner dere relevant informasjon. Har dere innspill til innhold på nettsiden, så send en melding på post@spabra.no 

I sportsplanen og klubbmanualen finner du informasjon om visjon og verdigrunnlag, holdninger og generelle retningslinjer i Spa/Bra. I tillegg er det opplysninger om anlegg, utstyr, treningstider, kontingenter, rollebeskrivelser og andre relevante temaer. Planen inneholder det meste du trenger å vite innen regler for trening, kamper, seriespill, dugnader, møter og arrangementer.

 

Fair Play

Lagledere er ansvarlig for at laget stiller med en Fair play ansvarlig/kampvert under deres hjemmekamper. Denne personen skal ha på gul vest og passe på at barna, dommere og tilskuere opplever fotballglede i trygge omgivelser. Se mer info om Fair play her.

Dommere på hjemmekamp

Trenere kan vippse/betale kontant til dommerne direkte etter kampen.

E-post med dato, lagsnavn, navn på dommer, kontonr. pengene skal betales til og sum sendes til klubben. Samle gjerne opp flere utlegg i samme oversikt. E-posten skal benyttes som bilag i regnskapet. 

Sendes til faktura@spabra.no 

 

Tusen takk for at du stiller opp som trener i Spa/Bra, og velkommen som bidragsyter i klubben!  

Med vennlig hilsen 

Styret i Spa/Bra

Sparta / Bragerøen IL
Adresse: Tomineborgveien 2, 3011 Drammen
Epost: post@spabra.no

Hjemmebane på Lier Stadion:
Nøsteveien 70, 3402 Lier

Klubbhuset på Brakerøya:
Tomineborgveien 2, 3011 Drammen

Org.nr: 974916754
Kontonummer: 2260 05 05002
Vipps: #23896

Postadresse:
Pb 504 – Brakerøya
3002 Drammen

Følg oss på sosiale medier

© 2023