[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hvem skal innhente Politiattest i Spa/Bra?

Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget.

Alle trenere, lagledere og andre foreldre som er involvert i laget skal innhente politiattest.

Hvem har ansvaret?
Styret i SpaBra har utnevnt Marte Bøhm som klubbens styrerepresentant til å håndtere ordningen.

Hvordan innhente?
På følgende link kan attesten innhentes: www.idrett.no/politiattest

Skjemaet fylles ut i sin helhet og signeres i fellesskap med Spa/Bras utnevnte representant før innsendelse til politiet.
Se skjema her: Bekreftelse på formål politiattester
Etter at politiet har behandlet søknaden sendes den i retur til søkeren. Søkeren plikter å fremvise politiattesten til Spa/Bras representant som blir visuelt kontrollert og loggført. Selve attesten beholdes av søkeren.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Address

About Us

Team

© 2023