Dommere på hjemmekamp

Trenere kan vippse dommerne direkte etter kampen.
E-post med dato, lagsnavn, navn på dommer og sum sendes til klubben. Samle gjerne opp flere utlegg i
samme oversikt. E-posten skal benyttes som bilag i regnskapet.
Sendes til: faktura@spabra.no

Spa/Bra har ikke egne klubbdommere, men samarbeider med Stoppen SK om dette.

Dersom du har behov for dommer sjekk vedlagt pdf-fil.

Dommere 2024

Sparta / Bragerøen IL
Adresse: Tomineborgveien 2, 3011 Drammen
Epost: post@spabra.no

Hjemmebane på Lier Stadion:
Nøsteveien 70, 3402 Lier

Klubbhuset på Brakerøya:
Tomineborgveien 2, 3011 Drammen

Org.nr: 974916754
Kontonummer: 2260 05 05002
Vipps: #23896

Postadresse:
Pb 504 – Brakerøya
3002 Drammen

Følg oss på sosiale medier

© 2023