Velkommen som trener i Spa/Bra!

Spa/Bra vil gi fotballglede for alle barn i nærmiljøet. Trivsel, likeverd, utvikling og tilhørighet er viktige
verdier i vår klubb.

 • Du er barnas viktigste støttespiller!
  ● Barnefotballen skal være åpen og inkluderende!
  ● Husk at du som trener er en viktig rollemodell!

Spa/Bra vil gi fotballglede for alle barn i nærmiljøet. Trivsel, likeverd, utvikling og tilhørighet er viktige
verdier i vår klubb.

 • Du er barnas viktigste støttespiller!
  ● Barnefotballen skal være åpen og inkluderende!
  ● Husk at du som trener er en viktig rollemodell!

Spa/Bra sine forventninger til treneren:

❖ Ivareta klubbens verdier i trenerrollen og være en god rollemodell. https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/trenervett/#Toppen
❖ Alle trenere skal gjennomføre trener attesten (et 30 minutters e-kurs): https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=263
❖ Minst 1 voksen per 10. barn skal ha Grasrottrener kurs del 1 + 2 i regi av NIF Link til info: https://www.fotball.no/kretser/indre-ostland/trenerutvikling/trenerkurs/#Toppen
❖ Alle trenere skal levere politiattest. https://www.spabra.no/trenere-og-dommere/dommerkurs/
❖ Alle trenere skal lese gjennom Spa/Bras sportsplan/klubbmanual- ligger på den nye nettsiden https://www.spabra.no/
❖ Delta på årlig trenerforum og gjennomføre foreldremøte for laget.

Kurs og kompetanse

Lagleder gir en tilbakemelding når du har gjennomført trener attesten og på hvilke trenere som har tatt
eller skal ta Grasrottreneren.
I samarbeid med Stoppen vil vi legge til rette for Grasrottrener kurs for trenere i Stoppen, Spa/Bra og
Drammen Strong.
Det finnes flere muligheter for kurs og kompetansepåfyll. Meld ifra hvilke kurs du ønsker å ta til styret i
god tid før kursstart.
Kurskalenderen til Buskerud fotballkrets;  https://www.fotball.no/kurs/?d=6
Kurskalenderen til Viken Idrettskrets;  https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/kalender/

Spa/Bra oppfordrer trenere i klubben til å ta trenerkurs, og har som mål at hvert årskull skal ha minst én grasrottrener.

Klubben gir økonomisk støtte til trenerkurs.

Les mer om trenerkurs her: https://www.fotball.no/kretser/buskerud/klubb-leder-og-trener/trenerkurs/

Politiattest

Alle trenere og lagledere som mangler politiattest vil motta et skjema som benyttes i elektronisk søknad
av politiattesten. Info om politiattest: https://www.spabra.no/trenere-og-dommere/dommerkurs/

Nettsider

På https://www.spabra.no/ finner dere relevant informasjon. Har dere innspill til innhold på nettsiden, så send en
epost til post@spabra.no.
Sportsplanen/klubbmanualen er stadig under revidering. Der finner du informasjon om visjon og verdigrunnlag,
holdninger og generelle retningslinjer i SpaBra. I tillegg er det opplysninger om anlegg, utstyr,
treningstingstider, kontingenter, rollebeskrivelser og andre relevante temaer. Planen inneholder det meste
du trenger å vite innen regler for trening, kamper, seriespill, dugnader, møter og arrangement.

Velkommen som trener i Spa/Bra!

Spa/Bra vil gi fotballglede for alle barn i nærmiljøet. Trivsel, likeverd, utvikling og tilhørighet er viktige
verdier i vår klubb.

 • Du er barnas viktigste støttespiller!
  ● Barnefotballen skal være åpen og inkluderende!
  ● Husk at du som trener er en viktig rollemodell!

Spa/Bra vil gi fotballglede for alle barn i nærmiljøet. Trivsel, likeverd, utvikling og tilhørighet er viktige
verdier i vår klubb.

 • Du er barnas viktigste støttespiller!
  ● Barnefotballen skal være åpen og inkluderende!
  ● Husk at du som trener er en viktig rollemodell!

Spa/Bra sine forventninger til treneren:

❖ Ivareta klubbens verdier i trenerrollen og være en god rollemodell. https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/trenervett/#Toppen
❖ Alle trenere skal gjennomføre trener attesten (et 30 minutters e-kurs): https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=263
❖ Minst 1 voksen per 10. barn skal ha Grasrottrener kurs del 1 + 2 i regi av NIF Link til info: https://www.fotball.no/kretser/indre-ostland/trenerutvikling/trenerkurs/#Toppen
❖ Alle trenere skal levere politiattest. https://www.spabra.no/trenere-og-dommere/dommerkurs/
❖ Alle trenere skal lese gjennom Spa/Bras sportsplan/klubbmanual- ligger på den nye nettsiden https://www.spabra.no/
❖ Delta på årlig trenerforum og gjennomføre foreldremøte for laget.

Kurs og kompetanse

Lagleder gir en tilbakemelding når du har gjennomført trener attesten og på hvilke trenere som har tatt
eller skal ta Grasrottreneren.
I samarbeid med Stoppen vil vi legge til rette for Grasrottrener kurs for trenere i Stoppen, Spa/Bra og
Drammen Strong.
Det finnes flere muligheter for kurs og kompetansepåfyll. Meld ifra hvilke kurs du ønsker å ta til styret i
god tid før kursstart.
Kurskalenderen til Buskerud fotballkrets;  https://www.fotball.no/kurs/?d=6
Kurskalenderen til Viken Idrettskrets;  https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/kalender/

Spa/Bra oppfordrer trenere i klubben til å ta trenerkurs, og har som mål at hvert årskull skal ha minst én grasrottrener.

Klubben gir økonomisk støtte til trenerkurs.

Les mer om trenerkurs her: https://www.fotball.no/kretser/buskerud/klubb-leder-og-trener/trenerkurs/

Politiattest

Alle trenere og lagledere som mangler politiattest vil motta et skjema som benyttes i elektronisk søknad
av politiattesten. Info om politiattest: https://www.spabra.no/trenere-og-dommere/dommerkurs/

Nettsider

På https://www.spabra.no/ finner dere relevant informasjon. Har dere innspill til innhold på nettsiden, så send en
epost til post@spabra.no.
Sportsplanen/klubbmanualen er stadig under revidering. Der finner du informasjon om visjon og verdigrunnlag,
holdninger og generelle retningslinjer i SpaBra. I tillegg er det opplysninger om anlegg, utstyr,
treningstingstider, kontingenter, rollebeskrivelser og andre relevante temaer. Planen inneholder det meste
du trenger å vite innen regler for trening, kamper, seriespill, dugnader, møter og arrangement.

© 2023