Rolle:
Navn:
Telefon:
E-post:
Leder Vibecke Iren Åsly 909 55 272 post@spabra.no
Sportslig leder Magnus Temte 975 14 199 sport@spabra.no 
Kommunikasjonsansvarlig Uros Durdevic 477 14 323 urosdurdevic@gmail.com 
Nestleder/Arrangementsansvarlig Stina Therese Sollid 934 96 216 nestleder@spabra.no
Økonomiansvarlig Ann-Katrin Llarena 450 24 035 faktura@spabra.no
Medlemsansvarlig Tille Marie Breda 975 18 757 tille@breda.no / medlem@spabra.no 
Fair play-ansvarlig Marte Bøhm 920 40 948 fairplay@spabra.no
Anleggsansvarlig + materialforvalter Inderjit Singh Marjara 988 23 814 anlegg@spabra.no / material@spabra.no
Varamedlem Fithawi Mehari 968 77 696 fithimehari@yahoo.com 
Tables Are Cool
col 3 is right-aligned $1600
col 2 is centered $12
zebra stripes are neat $1
tiger stripes are neat $1
tiger stripes are neat $1
zebra stripes are neat $1
tiger stripes are neat $1
tiger stripes are neat $1

Sparta / Bragerøen IL
Adresse: Tomineborgveien 2, 3011 Drammen
Epost: post@spabra.no

Hjemmebane på Lier Stadion:
Nøsteveien 70, 3402 Lier

Klubbhuset på Brakerøya:
Tomineborgveien 2, 3011 Drammen

Org.nr: 974916754
Kontonummer: 2260 05 05002
Vipps: #23896

Postadresse:
Pb 504 – Brakerøya
3002 Drammen

Følg oss på sosiale medier

© 2023