Styret

Styret 2021:

Rolle:

Navn:

Telefon:

E-post:

Leder

Vibecke Iren Åsly

90955272

vibeckeasly@gmail.com / sport@spabra.no

Sportslig leder

Kaja Rynning Moen

98649074

kajarynningmoen@gmail.com

Kommunikasjonsansvarlig

Anne-Marte Lind

93259383

annemarte.lind@gmail.com

Arrangementsansvarlig

Trude Ruud Nyhus

99526254

trudern77@gmail.com

Økonomi

Janne Gjevre Solberg

Medlemsansvarlig

Fair play-ansvarlig

Marte Bøhm

92040948

Marte.bohm@gmail.com

Anleggsansvarlig

Lars-Emil Fladeby

Materialforvalter

Inderjit Singh Marjara

98823814

inderjit.mercy@gmail.com