Styret

Styret i SpaBra 2022/2023:

Rolle:

Navn:

Telefon:

E-post:

Leder Vibecke Iren Åsly 909 55 272 post@spabra.no
Sportslig leder Kaja Rynning Moen 986 49 074 kajarynningmoen@gmail.com
Kommunikasjonsansvarlig Vibecke Åsly 909 55 272 post@spabra.no 
Nestleder/Arrangementsansvarlig Trude Ruud Nyhus 995 26 254 nestleder@spabra.no
Økonomiansvarlig Ann -Katrin Llarena 450 24 035 faktura@spabra.no
Medlemsansvarlig Tille Marie Breda 975 18 757 tille@breda.no
Fair play-ansvarlig Marte Bøhm 920 40 948 fairplay@spabra.no
Anleggsansvarlig Lars-Emil Fladeby 488 98 076 anlegg@spabra.no
Materialforvalter Inderjit Singh Marjara 988 23 814 material@spabra.no

 

 

Rollebeskrivelser styreverv i SpaBra, klikk her!