Styret

Styret 2021:

Rolle:

Navn:

Telefon:

E-post:

Leder Vibecke Iren Åsly 90955272 post@spabra.no
Sportslig leder Kaja Rynning Moen 98649074 kajarynningmoen@gmail.com
Kommunikasjonsansvarlig Anne-Marte Lind 93259383 kommunikasjon@spabra.no
Nestleder/Arrangementsansvarlig Trude Ruud Nyhus 99526254 nestleder@spabra.no
Økonomiansvarlig Janne Gjevre Solberg 40844240 faktura@spabra.no
Medlemsansvarlig Kaja Rynning Moen 98649074 sport@spabra.no
Fair play-ansvarlig Marte Bøhm 92040948 fairplay@spabra.no
Anleggsansvarlig Lars-Emil Fladeby 48898076 anlegg@spabra.no
Materialforvalter Inderjit Singh Marjara 98823814 material@spabra.no