280427249_5203569286365717_7482480264889067638_n_1920

Visjon: Flest mulig – lengst mulig

Verdier: Trivsel, idrettsglede og gode holdninger

Holdninger i SpaBra

 1. Flest mulig, lengst mulig. I Spa/Bra ønsker vi å skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter kamp/trening. La spillere bli best mulig ut fra sine ambisjoner. Alle er like mye verdt.

 2. Fokus er spillerutvikling, holdning og prestasjon, ikke resultater. De sportslige ferdighetene utøverne lærer kan bli brukt i noen få år. Holdninger de lærer vil vare livet ut.

 3. Gode holdninger er bedre enn talent uten holdninger. Laget må ha fokus på holdningsskapende arbeid fra tidlig alder.

 4. Vi lar spillere gjøre feil i læringsprosessen. Vi fokuser på å forsterke det positive. Vår oppgave er å gi mye ros og lar ungene eksperimentere som en del av læringsprosessen.

 5. Treneren skal oppfordre til å ta vare på hverandre. For eksempel: hvis en spiller feller en motstander skal spilleren gå bort og spørre hvordan det går.

 6. I Spa/Bra er vi opptatt av at alle skal føle seg inkludert i et fellesskap. Det skal være fokus på at alle skal få være med i spillet, uavhengig av ferdigheter.

 7. Trenerne og foreldre er de viktigste rollemodeller for god og dårlig oppførsel på og rundt banen.

 8. I Spa/Bra ønsker vi dialog og kunnskapsoverføring på tvers av alderstrinn.

 9. I Spa/Bra er klubben sjef. Det er ikke ønskelig med klubb i klubben. Det er viktig at alle følger Spa/Bra sine retningslinjer slik at vi får en lik praksis.

Retningslinjer i Spa/Bra

 • Spa/Bra skal være en klubb for barn og ungdom der økonomi ikke skal ekskludere noen, samt arbeide for inkludering av barn/unge fra andre kulturer.
 • Spa/Bras ledere skal til enhver tid med sin oppførsel, være bevisst på at de er forbilder for spillerne.
 • Spa/Bra skal arbeide for å vise respekt for dommere, ledere, med- og motspillere og andre personer ved arrangementene.
 • Spa/Bra skal arbeide aktivt mot mobbing.
 • Spa/Bra må hele tiden bevisstgjøre og fremme lojalitet overfor klubbens sportslige retningslinjer og andre styringsdokumenter som er fastsatt av Spa/Bras styrende organer.
 • Klubben skal ha egen Fair Play Ambassadør
 • Spa/Bra skal tilby lagsaktivitet i fotball og ballsidighet.
 • Deltakelse på turneringer skal primært foregå innenfor den enkelte idretts sesong.
 • Spa/Bra skal tilstrebe å ha et godt utviklingstilbud både for bredde og for de som har høyere ambisjoner. Trenere/lagledere skal vise hensyn til klubbens verdier i vurderingen av hvordan man praktisk utfører dette punktet. Barna skal oppleve lik oppmerksomhet, veiledning og faglig trening uavhengig av nivå. Mengden trening skal baseres på barnas ønske om egen innsats.
 • Det bør skaffes to trenere og to medhjelpere til hvert lag som startes opp. Klubben bør utarbeide enkle arbeidsinstrukser for lederoppgaver samt for støtteapparatet rundt lagene.
 • Det skal innkalles til faste trener- og ledermøter gjennom året, og det bør avholdes ett møte på høsten og ett på våren.

 

Retningslinjene skal overholdes av trenere, ledere og foreldre og brudd på disse skal rapporteres org.leddet (klubben, idrettskretsen). Endring av klubbens verdigrunnlag og/eller sportsplan skal diskuteres i styret og gjennomgå en demokratisk prosess med avstemming og 2/3 flertall i årsmøtet.

Sparta / Bragerøen IL
Adresse: Tomineborgveien 2, 3011 Drammen
Epost: post@spabra.no

Hjemmebane på Lier Stadion:
Nøsteveien 70, 3402 Lier

Klubbhuset på Brakerøya:
Tomineborgveien 2, 3011 Drammen

Org.nr: 974916754
Kontonummer: 2260 05 05002
Vipps: #23896

Postadresse:
Pb 504 – Brakerøya
3002 Drammen

Følg oss på sosiale medier

© 2023