For å få et godt klima på og utenfor banen, så er det avgjørende å ha gode relasjoner og en god dialog med foreldregruppa. Det er viktig å klargjøre klubbens verdier, retningslinjer og lagets kjøreregler overfor foreldrene, slik at de blir bevisst sin rolle. Foreldremøter er en god arena for å skape og vedlikeholde denne bevisstheten. Bruk gjerne Foreldrevettreglene som en inngang til foreldremøter.

 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Det handler om respekt – ikke sant?

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid og handler om det som skjer på og utenfor banen. Og er normen som skal prege aktiviteten vår på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av, gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett. Fotballarenaen er en arena hvor vi skal ha respekt for alle mennesker og forsterke fellesskapet. Fotballkamper skal foregå i trygge rammer slik at alle får gode opplevelser. Fair play skal synliggjøre hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom, og er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger.

 

Hva gjør Spa/Bra av forebyggende tiltak?

 1. Alle kamper skal ha minst en oppnevnt kampvert.
 2. Spillere, trenere og dommer(e) gjennomfører Fair play-hilsen før og etter kamp.
 3. Trenere gjennomfører Fair play-møtet med dommer(e) og motstanderlagets trenere før kamp.
 4. Ha Fair play som tema på trenerforumspillermøter og foreldremøter.
 5. Trenere og spillere gjennomfører Fair play-kurset.
 6. Involvere lokalt politi i det forebyggende arbeidet hvis nødvendig.
 7. Lagets trener/lagleder bør ha oversikt over kontaktinformasjon til spillernes foreldre.
 8. Sørg for at hjertestarter og annet førstehjelpsutstyr er tilgjengelig flere steder, og at flere vet hvor disse er plassert. Sørg for god fremkommelighet til utrykningskjøretøy på anlegget.

 

Lær mer om Fair play her: Fair play i klubb – Norges Fotballforbund

 

For å få et godt klima på og utenfor banen, så er det avgjørende å ha gode relasjoner og en god dialog med foreldregruppa. Det er viktig å klargjøre klubbens verdier, retningslinjer og lagets kjøreregler overfor foreldrene, slik at de blir bevisst sin rolle. Foreldremøter er en god arena for å skape og vedlikeholde denne bevisstheten. Bruk gjerne Foreldrevettreglene som en inngang til foreldremøter.

 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Det handler om respekt – ikke sant?

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid og handler om det som skjer på og utenfor banen. Og er normen som skal prege aktiviteten vår på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av, gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett. Fotballarenaen er en arena hvor vi skal ha respekt for alle mennesker og forsterke fellesskapet. Fotballkamper skal foregå i trygge rammer slik at alle får gode opplevelser. Fair play skal synliggjøre hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom, og er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger.

 

Hva gjør Spa/Bra av forebyggende tiltak?

 1. Alle kamper skal ha minst en oppnevnt kampvert.
 2. Spillere, trenere og dommer(e) gjennomfører Fair play-hilsen før og etter kamp.
 3. Trenere gjennomfører Fair play-møtet med dommer(e) og motstanderlagets trenere før kamp.
 4. Ha Fair play som tema på trenerforumspillermøter og foreldremøter.
 5. Trenere og spillere gjennomfører Fair play-kurset.
 6. Involvere lokalt politi i det forebyggende arbeidet hvis nødvendig.
 7. Lagets trener/lagleder bør ha oversikt over kontaktinformasjon til spillernes foreldre.
 8. Sørg for at hjertestarter og annet førstehjelpsutstyr er tilgjengelig flere steder, og at flere vet hvor disse er plassert. Sørg for god fremkommelighet til utrykningskjøretøy på anlegget.

 

Lær mer om Fair play her: Fair play i klubb – Norges Fotballforbund

 

© 2023