Sportslig fokus

Spabra er et idrettslag for barn opp til 12 år.
Det året spillerne fyller 13, går de over i Stoppen SK.

Visjon: Flest mulig – lengst mulig

Verdier: Trivsel, idrettsglede og gode holdninger

Flest mulig, lengst mulig. I Spa/Bra ønsker vi å skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter kamp/trening. La spillere bli best mulig ut fra sine ambisjoner. Alle er like mye verdt.

About Us

Lorem Ipsum

«Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.humoured mistress to by proposal marianne attended. Simplicity the far admiration preference everything. Up help home head spot an he room in.

Hva skjer hos oss

Velkommen tilbake!

Håper at dere hadde en fin sommer ferie og er klare for fotball trening igjen. Vi er tilbake med treninger for skoleåret 2023/24. Oppstart er fra 14.08.2023. Følg opp med Spond gruppa for mer detaljer.

Til nye medlemmer

Vi ser frem til nye barn som har lyst til å trene fotball med oss på SpaBra. Dere er hjertelig velkomne. Dere kan ta kontkt med oss gjenneom post@spabra.com eller FB siden.

Hva tilbyr vi?

Gøy, inkludering av alle, Fair Play og veilednig av hyggelige trenerne.

Siste nytt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper
mattis, pulvinar dapibus leo.

Great Opportunity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

full-shot-kids-sitting-field

Feedback

What good things kids can do?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

People from ...

Address

About Us

Team

© 2023