Sportslig fokus

Spabra er et idrettslag for barn opp til 12 år.
Det året spillerne fyller 13, går de over i Stoppen SK.

Visjon: Flest mulig – lengst mulig

Verdier: Trivsel, idrettsglede og gode holdninger

Flest mulig, lengst mulig. I Spa/Bra ønsker vi å skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter kamp/trening. La spillere bli best mulig ut fra sine ambisjoner. Alle er like mye verdt.

Hva skjer hos oss

Velkommen tilbake!

Håper at dere hadde en fin sommer ferie og er klare for fotball trening igjen. Vi er tilbake med treninger for skoleåret 2023/24. Oppstart er fra 14.08.2023. Følg opp med Spond gruppa for mer detaljer.

Til nye medlemmer

Vi ser frem til nye barn som har lyst til å trene fotball med oss på SpaBra. Dere er hjertelig velkomne. Dere kan ta kontkt med oss gjenneom post@spabra.com eller FB siden.

Hva tilbyr vi?

Gøy, inkludering av alle, Fair Play og veilednig av hyggelige trenerne.

For More Details Contact Us!

Connectivity and comfort are key to the ideal home office. Here we offer some tips to create the perfect study zone in your share house.
Create your best-ever home in style right here, right now. We bring you lifestyle advice, inspiration and ideas from some of  leading.

0000 Spabra, Norway​

Info@spabra.com​

+1-000-000-0000

People from ...

Address

About Us

Team

© 2023