343452091_187252990889253_972366511903574515_1920-px

Økonomi skal ikke være en hindring for at barn skal få spille fotball i Spa/Bra.

Dersom ditt barn har lyst til å spille fotball, men familien har behov for støtte til kontingenter eller utstyr, ta kontakt med aktuell lagleder eller medlemsansvarlig (medlem@spabra.no).

Økonomi skal ikke være en hindring for at barn skal få spille fotball i Spa/Bra.

Dersom ditt barn har lyst til å spille fotball, men familien har behov for støtte til kontingenter eller utstyr, ta kontakt med aktuell lagleder eller medlemsansvarlig (tille@breda.no).

Sparta / Bragerøen IL
Adresse: Tomineborgveien 2, 3011 Drammen
Epost: post@spabra.no

Hjemmebane på Lier Stadion:
Nøsteveien 70, 3402 Lier

Klubbhuset på Brakerøya:
Tomineborgveien 2, 3011 Drammen

Org.nr: 974916754
Kontonummer: 2260 05 05002
Vipps: #23896

Postadresse:
Pb 504 – Brakerøya
3002 Drammen

Følg oss på sosiale medier

© 2023