Støtteordninger

Økonomi skal ikke være en hindring for at barn skal få spille fotball i Spa/Bra.

Dersom ditt barn har lyst til å spille fotball, men familien har behov for støtte til kontingenter: ta kontakt med aktuell lagleder.

Lagledere kan ta kontakt med styret for videre oppfølging.