Meld deg inn i klubben

For å bli med på et lag: ta kontakt med aktuell lagleder under siden «Lagledere».

For å bli formelt medlem i klubben, må du betale medlemsavgift. Betalingen skjer via Spond, og du får faktura gjennom Spond når lagleder har lagt deg til.