Spabra har følgende kontigenter:

Aktivitetskontigent:
3er og 5er fotball: 1 000,-
7er:  1 450,-
9er: 1 600,-

Medlemskontigent:

Medlemskontingenten er på 350 kr for spillere
Støttemedlemskap: 150 kr
Foresatte/søsken: 50 kr

Det koster kr 350 per år per spiller å være medlem i klubben. Dette bidrar bl.a. til driften av klubben og er obligatorisk for alle aktive i klubben ettersom det bl.a. dekker forsikring i Idrettsforbundet (NIF). Foreldre kan betale kr 50 i medlemskontingent årlig, og får med det stemmerett på årsmøter. Hvis det er foreldre som ikke ønsker å stå som medlemmer i klubben, bare ha sine barn som medlem, så er dette helt greit, men da mister man stemmeretten på årsmøter.

Uansett betaler man som familie maks kr 650 i medlemskontingent per år, slik at om man har flere barn i klubben så får man familierabatt. 

All kontingent kreves inn i løpet av første kvartal i kalenderåret gjennom Spond.

Vi setter stor pris på de som støtter opp om klubbens aktiviteter! 🙂
Ved spørsmål ta kontakt med medlemsansvarlig på medlem@spabra.no 

Støtteordninger Consolvo-fondet:
SpaBra ønsker å gi fotballglede til alle barn i nærområdet. Vi har økonomiske støtteordninger for de som trenger det, og det er ingen krav til dokumentasjon.
Ta kontakt med medlemsansvarlig på post@spabra.no dersom det er spørsmål knyttet til dette.


Om Medlemskontingenten:
Medlemskontingenten bidrar blant annet til driften av klubben. Medlemskontingenten er obligatorisk for alle aktive i klubben og dekker bl.a. forsikring i Idrettsforbundet. Medlemskontingenten danner også grunnlaget for støtte fra Idrettsforbundet. Dette betyr at klubben får økonomisk støtte fra Idrettsforbundet, beregnet etter antall medlemmer under 25 år som har betalt medlemskontingent.

Om Aktivitetsavgiften:
Aktivitetsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke utstyr, påmelding seriespill, dommerutgifter, cupdeltagelse, banedrift sommer og vinter, klubbhus, vedlikehold etc.

Aktivitetsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og varierer derfor både på årstrinn og nivå.


© 2023