Velkommen til årsmøte 2022!

Vi har herved gleden av å invitere deg til årsmøte for Sparta/Bragerøen. Det er her det skjer og det er her du har muligheten til å være med å sette ditt preg på aktiviteten i klubben fremover.

TID: Onsdag 16. mars klokken 19.00

STED: Spa/Bra-huset

Møtet er satt til å vare ca. 1,5 time og agenda er:

 • Åpning/registrering
 • Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll
 • Årsberetning
 • Regnskap 2021/Budsjett 2022
 • Fastsettelse av kontingent
 • Innkomne forslag
 • Forslag fra styret
 • Valg av nye styremedlemmer

Din deltakelse er viktig for oss og for fremtidens aktive Spa/Bra barn!

Vi utfordrer alle lag til å stille med minimum to representanter.

Forslag må sendes til post@spabra.no innen 2. mars 2022

Årsmøtedokumenter og eventuelle endringer i sakslisten grunnet innkomne forslag, vil foreligge senest 9. mars 2022.

Håper å se akkurat deg.

Mvh

Styret SpaBra

Grasrotmottaker

Periode

Antall spillere

Generert beløp

20000
96
2000

Siste innlegg

 • All Post
 • Entertinment
 • Fotball

21. desember 2023

Sparta / Bragerøen IL
Adresse: Tomineborgveien 2, 3011 Drammen
Epost: post@spabra.no

Hjemmebane på Lier Stadion:
Nøsteveien 70, 3402 Lier

Klubbhuset på Brakerøya:
Tomineborgveien 2, 3011 Drammen

Org.nr: 974916754
Kontonummer: 2260 05 05002
Vipps: #23896

Postadresse:
Pb 504 – Brakerøya
3002 Drammen

Følg oss på sosiale medier

© 2023