POLITIATTEST


Hvem skal innhente Politiattest i SpaBra?

Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget.

Alle trenere, lagledere og andre foreldre som er involvert i laget skal innhente politiattest.


Hvem har ansvaret?

Styret i SpaBra har utnevnt Marte Løken Karlsen som klubbens styrerepresentant til å håndtere ordningen. Vararepresentant er styrets leder Vikram Gupta.


Hvordan innhente?

På følgende link kan attesten innhentes:

www.idrett.no/politiattest

Skjemaet fylles ut i sin helhet og signeres i fellesskap med SpaBra's utnevnte representant før innsendelse til politiet. Etter at politiet har behandlet søknaden sendes den i retur til søkeren. Søkeren plikter å fremvise politiattesten til SpaBra's representant som blir visuelt kontrollert og loggført. Selve attesten beholdes av søkeren.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Levert av IdrettenOnline