Kontigenter


For Spabra gjelder følgende kontigenter:Aktivitetskontigent:
Aktivitetskontigent 3/5’er fotball frem til siste års 5: 800,00
7`er fotball kr. 1200,-Medlemskontigent:

Familiekontingent 1: 350 kr. består av 2 voksne/foresatte samt 1 barn.

Familiekontingent 2: 650 kr. består av 2 voksne samt 2 barn eller 1 voksen og 3 barn.

+ 23 i gebyr til Supeinvite for transaksjon.


Etter valg av kontingent, må man bekrefte/fylle ut Ja på de foreldre som ønsker å stå som medlem samt fylle ut deres fødselsdato.(Hvis det er foreldre som ikke ønsker å stå som medlemmer i SpaBra – bare ha sine barn som medlem, så er dette helt greit, men da mister de stemmeretten på evt. årsmøter)All kontigent kreves inn i løpet av første kvartal i kalenderåret.

1. Medlemskontingent betaler du her

https://www.superinvite.no/#/invitation/6d70cb65d15211726dcce4c0e971e21c

2. Aktivitetsavgift betaler du her:

https://www.superinvite.no/#/invitation/27ed0fb950b856b06e1273989422e7d3


Støttemedlemskap kr. 150,-Dersom du ønsker å gi støttemedlemskap så settes dette inn på konto 2260 05 05002
Vi setter stor pris på de som støtter opp om klubbens aktiviteter.Ved spørsmål ta evt. kontakt med økonomiansvarlig Anna Evensen anneve2006@gmail.com

Levert avIdrettenOnline