Velkommen til Årsmøte for 2021

Velkommen til Årsmøte for 2021


Tid
Velkommen til årsmøte 2021

Vi har herved gleden av å invitere deg til årsmøte for Sparta/Bragerøen. Det er her det skjer og det er her du har muligheten til å være med å sette ditt preg på aktiviteten i klubben fremover. 

TID: Torsdag 6. mai klokken 19.00

STED: Teams: Møtelenken finner du under. NB: lenken er ikke klikkbar (tekniske problemer), så kopier lenken og lim den inn i nettleseren. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OGFjMjc3YTEtMzE2ZC00OTJiLWIwNTAtYWE1ZmUxNWIwMzAy@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2207ba06ff-14f4-464b-b7e8-bc3a7e21e203%22,%22Oid%22:%221fa54e09-93f0-4a3a-a7e4-4dee2e43468d%22%7D

Møtet er satt til å vare ca. 1,5 time og agenda er:

Saksliste

Åpning/registrering

Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll

Årsberetning

Regnskap 2020/Budsjett 2021

Fastsettelse av kontingent

Innkomne forslag

Forslag fra styret

Valg av nye styremedlemmer


Din deltakelse er viktig for oss og for fremtidens aktive Spa/Bra barn!

Vi utfordrer alle lag til å stille med minimum to representanter.

Forslag må sendes til post@spabra.no innen 22. april 2021

Årsmøtedokumenter og eventuelle endringer i sakslisten grunnet innkomne forslag, vil foreligge senest 29. april 2021.

Håper å se akkurat deg. 


Mvh

Styret SpaBra


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Levert av IdrettenOnline